twitter
twitter facebook

Felhasználói szabályzat

2008. 12. 09. - 17:31 - deutsch
I. Az oldal célja a magyarországi német közösség bemutatása, az internetet, mint csatornán való elérhetősége, az információáramlás elősegítése

II. Az oldalon elsősorban saját forrású cikkek, hírek, a magyarországi német közösséggel kapcsolatos programok jelennek meg, mind a Magyarországi Németek Országos Önkormányzatával, mind intézményeivel, a magyarországi német kisebbségi önkormányzatok vonatkozásában.

III. Az oldal szerkesztői nem vállalnak felelősséget a programok aktualitásáért, a harmadik személyek által elhelyezett cikkekben, hírekben, programokban feltüntetett adatokért, a megjelenített linkekhez tartozó külső vagy belső oldalak működéséért, illetve a külső oldalak tartalmáért.

IV. Az oldalon elhelyezett programokkal kapcsolatban az oldal szerkesztői nem vállalnak felelősséget a helyszín és időpont pontos megjelöléséért, a rendezvények, programok szereplőiért. Minden a Zentrumon publikált programmal kapcsolatban a Zentrum és a szervezők is fenntartják a programváltozás lehetőségét.

V. A szerkesztők nem vállalnak felelősséget a hirdetők termékeiért, szolgáltatatásaiért, áraiért, árváltozásaiért. A bujtatott reklámokat a szerkesztők felszólítás nélkül eltávolítják a honlapról.
A szerkesztők nem vállalnak felelősséget ha a felhasználó gépén az oldal nem jelenik meg helyesen, a támogatott böngészőket is ideértve.
Nem vállal a szerkesztőség felelősséget a megjelenített írások helyesírásáért, tördeléséért, a kétnyelvű oldal helyes fordításáéért, a magyar és német szöveg teljes egyezőségéért.
A szerkesztők nem vállalnak felelősséget a felhasználó gépén lévő adathalalász, vagy bárminemű vírusok tevékenységével szemben, a kereső helyes működéséért, az oldal sebességéért, a szerveroldali vagy a lokális technikai hibáért, ha az oldal bármely okból nem működik.

VI. A felhasználók által közzé, vagy elérhetővé tett tartalom köteles az alábbi feltételeknek megfelelni:
- nem sértheti más személyhez fűződő jogait, kegyeleti jogát, valamint személyes adatainak védelméhez való jogát,
- nem tartalmazhat szélsőséges tartalmat,
- nem uszíthat valamely nemzeti, etnikai, faji, vallási csoport vagy a lakosság egyes csoportjai ellen,
- nem sértheti más szerzői vagy szomszédos jogát,
- nem kelthet másokban félelemérzetet, nem buzdíthat erőszakra, gyűlölködésre, szabálysértés, bűncselekmény elkövetésére, illetve nem ösztönözhet a személyes vagy közbiztonságot, környezetet, illetve természetet károsító magatartásra,
- nem tartalmazhat hivatali -, üzleti- vagy magántitkokat,
- nem ütközhet jóízlésbe vagy általánosan elfogadott erkölcsi szabályokba,
- nem veszélyeztetheti a gyermek- és fiatalkorúak fizikai, szellemi vagy erkölcsi fejlődését,
- nem ütközhet egyéb jogszabály vagy alacsonyabb szintű jogforrás rendelkezéseibe.

A felhasználók által közzé, vagy elérhetővé tett tartalomért, ideértve a tartalom által okozott vagy egyébként azzal összefüggésben felmerült mindennemű vagyoni vagy nem vagyoni kárért kizárólag az azt közzétevő felhasználó tartozik felelősséggel. Amennyiben a portálon közzé, vagy elérhetővé tett tartalommal kapcsolatban harmadik személy, hatóság vagy bíróság igényt támaszt vagy eljárást indít, az azt közzétevő felhasználó az ilyen igényekkel vagy eljárásokkal kapcsolatban felmerülő valamennyi kiadást, költséget és kár megtérítését magára vállalja.

A felhasználó a portál egyes részein történő közzé- vagy elérhetővé tétellel valamennyi, a felhasználó által rendelkezésre bocsátott tartalom  tekintetében ingyenes, nem kizárólagos, területi korlátozás nélküli, határozatlan időre szóló, valamennyi anyagi és nem anyagi felhasználási módra kiterjedő használati jogot enged

Az oldalon találhatóak olyan hivatkozások, melyek mások által üzemeltetett weboldalakra mutatnak, ezek tartalmáért a szerkesztőség felelősséget nem vállal.

A felhasználó a portál használatával elfogadja, hogy az általa közzétett tartalom törléséből, megsemmisüléséből, elvesztéséből eredő károkért és egyéb következményekért a portál szerkesztői és moderátorai semmilyen felelősséget nem vállalnak.

A portálon elérhető felhasználói és egyéb adatok és tartalom nem használhatóak kereskedelmi tevékenység, direkt marketing, elektronikus levélben vagy privát üzenetben történő marketing tevékenység céljára.

A felhasználók nem sérthetik meg, illetve nem kísérelhetik meg megsérteni a weboldal biztonságát. Nem megengedett a hozzáférés a nem a felhasználó számára szánt adatokhoz, vagy bejelentkezés olyan szerverre vagy azonosítóra, amelyre a felhasználó nem jogosult;
Tilos megkísérelni a rendszer vagy a hálózat sebezhetőségének vizsgálatát, kémlelését vagy tesztelését, vagy megfelelő felhatalmazás nélkül megsérteni a rendszer biztonságát vagy jogosultság–ellenőrző intézkedéseit.
Tilos beavatkozást megkísérelni bármely felhasználó, host vagy hálózat számára nyújtott szolgáltatásba, tilos azokat zavarni, tilos vírus elhelyezése a honlapon, a honlap túlterhelése, floodolása, spamelése, levelekkel való bombázása vagy összeomlasztása.
Tilos a portált, illetve a portál infrastruktúráját érintő ok nélküli vagy szükségtelenül nagy terhelést okozó tevékenység. Nem megengedett nem kívánt e-mail-ek küldése, ideértve termékek vagy szolgáltatások propagálását és/vagy hirdetését.

VII. A szerkesztők a felhasználó e-mail címeket az oldalon található szolgáltatásokban bizalmasan kezeli, harmadik személynek nem adja ki.

VIII. Minden regisztrációval kapcsolatos, az oldalra való belépéssel és kilépéssel kapcsolatos kérdésben az oldalra feltöltött személyes anyagok, adatok tekintetében, bárminemü a szerzői jog alá eső dokumentummal kapcsolatban és az oldalon publikált a Zentrum által szervezett pályázatokkal kapcsolatban a Zentrum adatvédelmi szabályzata és irányelvei a mérvadóak, hacsak a Zentrum nem kötött külön szerződést az adott személlyel, ami lehet elektronikus és papír alapú szerződés.

IX. A Zentrum oldal olvasójára, bármelyik szolgáltatását igénybe vevőjére, bármilyen tartalmat beküldőjére, bárki bármilyen módon kapcsolatba kerül az internetes megjelenítéssel, arra fenti szabályok vonatkoznak.
Mi az a Zentrum? | Adatvédelmi irányelvek | Felhasználói szabályzat | Impresszum | Kapcsolat
© 2004 - 2020 Magyarországi Német Kulturális és Információs Központ, Minden jog fenntartva!