twitter
twitter facebook

Adatvédelmi irányelvek

2008. 12. 09. - 17:36 - deutsch
Az adatvédelmi irányelvekben ismertetjük, hogy a Magyarországi Német Kulturális és Információs Központ (Zentrum) hogyan kezeli felhasználóinak személyes adatait.

Személyes adatok
Bizonyos szolgáltatásokhoz szükségünk van az Ön személyes adataira is. Ezeket nem köteles megadni, de az adott szolgáltatások csak ezen információk megadásával érhetők el. Ezeket a személyes adatokat adatbázisban tároljuk és rendkívül nagy körültekintéssel, szigorúan bizalmasan, illetéktelenektől elzárva kezeljük. Néhány adatot statisztikai összegzés formájában nyilvánosságra hozhatunk annak érdekében, hogy tájékoztassuk látogatóinkat szolgáltatásaink működéséről. Ezek nem tartalmaznak olyan adatokat, amelyek alapján a Felhasználó személyazonossága megállapítható.
A Felhasználó által választott jelszó titkosságának megőrzése a Felhasználó felelőssége. Amennyiben illetéktelen személy a kódszóhoz hozzáférve azzal visszaél, a Szolgáltatót ezért semminemű felelősség nem terheli.

A Zentrum a szolgáltatás biztosítása érdekében tárolja, feldolgozza és karbantartja a felhasználó által megadott adatokat.

Automatikusan rögzített adatok
A böngészés során szervereink automatikusan regisztrálják az Ön IP-címét, operációs rendszerének és böngészőjének típusát, illetve néhány más információt. Ezen adatokat kizárólag összesített statisztikáinkban használjuk fel, weboldalunk optimalizálása céljából.
Egyes szolgáltatásaink egyedi azonosítót, úgynevezett cookie-t helyeznek el felhasználóink számítógépén. A cookie-k kizárólag a felhasználók autentikálásának megkönnyítését szolgálják, más célra nem vesszük őket igénybe.

Információmegosztás és információátadás
A felhasználó személyi adatait nem értékesítjük, nem kölcsönözzük, és más módon sem osztjuk meg harmadik féllel, kivéve ha úgy véljük, hogy a törvény erre kötelez bennünket.

Az adatkezelés alapelvei
Személyes adat akkor kezelhető, ha ahhoz az érintett hozzájárul, vagy azt törvény vagy - törvény felhatalmazása alapján, abban meghatározott körben - helyi önkormányzat rendelete elrendeli. Törvény közérdekből - adatok körének kifejezett megjelölésével - elrendelheti a személyes adat nyilvánosságra hozatalát. Minden egyéb esetben a nyilvánosságra hozatalhoz az érintett hozzájárulása, különleges adat esetében írásbeli hozzájárulása szükséges. Kétség esetén azt kell vélelmezni, hogy az érintett a hozzájárulását nem adta meg. Az érintett hozzájárulását megadottnak kell tekinteni az érintett közszereplése során általa közölt vagy a nyilvánosságra hozatal céljából általa átadott adatok tekintetében.

Az adatkezeléssel és a látogatók személyes adatainak a védelmével kapcsolatos előírások kizárólag a természetes személyekre vonatkoznak, tekintettel arra, hogy a személyes adatok is kizárólag természetes személyek vonatkozásában értelmezhetőek (a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. tv. 2.§ 1. pont alapján), ezért jelen nyilatkozat kizárólag természetes személyek a személyes adatainak kezelése vonatkozásában bír kötelező erővel.
Mi az a Zentrum? | Adatvédelmi irányelvek | Felhasználói szabályzat | Impresszum | Kapcsolat
© 2004 - 2020 Magyarországi Német Kulturális és Információs Központ, Minden jog fenntartva!